Novoizvoljeno vodstvo KUD-a Cerkno

17. redni občni zbor KUD Cerkno 

Dnevni red:

  1. 1.Vsebinska in finančna poročila o delu v letu 2014
  2. 2.Predlog in pregled projektov za leto 2015 (razdelitev funkcij in odgovornosti za izvedbo
  3. 3.Predstavitev kandidatov za funkcije
  4. 4.Volitve
  5. 5.Načrti za naprej
  6. 6.Razno

Prisotni: Domen Uršič, Gašper Uršič, Luka Kalan, Ana Miholič, Maja Tušar, Sebastjan Razpet, Peter Lahajnar, Nina Magajne, Gašper Mauer

Novoizvoljeno vodstvo KUD-a Cerkno

PREDSEDNIK: Gašper Uršič

PODPREDSEDNIK: Domen Uršič

BLAGAJNIČAR: Luka Kalan

SKRBNIK OPREME: Gašper Uršič

TAJNICA: Maja Tušar

IZVRŠNI ODBOR: Peter Lahajnar, Sebastjan Razpet, Gašper Mauer, Nicolas Vanek

NADZORNI ODBOR: Mitja Kumer, Sandi Jesenik, Ana Miholič

DISCIPLINSKA KOMISIJA: Matevž Rijavec, Sandro Oblak, Nina Magajne, Branka Florjančič, Zoran Abram

 

Cerkno, 27. marec 2015

O KUDu

KUD Cerkno, ponovno ustanovljen v letu 1997, združuje prek 30 članov. V njegovem delovanju se prepleta več dejavnosti. Vse od gledališča, filma, glasbe, literature in organizacije raznih dogodkov.

Kontakt

KUD Cerkno
Bevkova 9
5282 Cerkno
D. št: 93385501
Matična: 5258669
Tel: 031 713 399
kudcerkno(a)hotmail.com