Poročilo o delu v 2012 in načrti

Na občnem zboru so bili določeni temeljni projekti za naslednje leto, med njimi so, dokončna ureditev prostorske problematike KUD-a Cerkno, okrepljeno sodelovanje z OŠ Cerkno, dnevni program na Gori Rocka, razširitev Bevkovih dnevov in TRAKulja - festival ljubiteljev filma. Je pa tudi sekcija Siga'čan obljubila, da se prikaže na plan.

O KUDu

KUD Cerkno, ponovno ustanovljen v letu 1997, združuje prek 30 članov. V njegovem delovanju se prepleta več dejavnosti. Vse od gledališča, filma, glasbe, literature in organizacije raznih dogodkov.

Kontakt

KUD Cerkno
Bevkova 9
5282 Cerkno
D. št: 93385501
Matična: 5258669
Tel: 031 713 399
kudcerkno(a)hotmail.com